DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Phí bệnh viện Liệu trình13,500,000 VND
Cắm Implant không đau – tiền mê – sedationLiệu trình3,000,000 VND
Mài chỉnh hình dạng răngRăng200,000 VND
Gắn hạt xoàn của khách hàngLiệu trình500,000 VND
Gắn hạt xoàn nha khoaLiệu trình700,000 VND
Gắn lại cầu sứ khi BN làm ở nơi khácTrụ200,000 VND
Gắn lại răng sứ trên Implant khi BN làm ở nơi khácLần700,000 VND
Vá hàm khi BN làm ở nơi khácHàm500,000 VND