DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Chỉnh nha mắc cài tự khóa sứ Liệu trình 55,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi – 2 hàm Liệu trình 60,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi - 1 hàm Liệu trình 30,000,000 VND
Nong rộng hàm tháo lắp Liệu trình 4,000,000 VND
Nong rộng hàm cố định Liệu trình 4,000,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Thiết kế nụ cười thẩm mỹ Liệu trình 1,000,000 VND
Phẫu thuật đáy hành lang Liệu trình 20,000,000 VND
Phẫu thuật cắt thắng môi Liệu trình 2,000,000 VND
Phẫu thuật cắt thắng lưỡi Liệu trình 2,000,000 VND
Chích botox – 6 tháng chích nhắc lại 1 lần Liệu trình 5,000,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 1-3 răng Răng 2,500,000 VND
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 4 răng trở lên Răng 1,800,000 VND
Ghép nướu Răng 2,500,000 VND
Điều chỉnh khoảng sinh học (Từ 1-3 răng) Răng 2,500,000 VND
Điều chỉnh khoảng sinh học (Từ 4 răng trở lên) Răng 1,800,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Răng sứ quý kim Răng Tùy theo thời giá + 2,000,000 VND
Răng toàn sứ - Không CAD/CAM Răng 5,200,000 VND
Răng toàn sứ (Cercon Zirconia CAD/CAM) Răng 6,000,000 VND
Mão toàn sứ IPS E.Max Răng 7,000,000 VND
Mặt dán sứ Veneer IPS E.Max Răng 7,500,000 VN
Mặt dán sứ Veneer Zirconia Răng 7,000,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Máng + thuốc chống ê 2 Hàm 2,000,000 VND
Máng chỉnh khớp thái dương hàm 2 Hàm 5,000,000 VND
Chỉnh khớp thái dương hàm – Theo lộ trình Lần 200,000 VND
Máng nghiến ép 2 Hàm 1,500,000 VND
Máng nghiến đúc 2 Hàm 3,500,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Nội nha trẻ em – răng trước Răng 550,000 VND
Nội nha trẻ em – răng trong Răng 750,000 VND
Nội nha răng cửa, răng nanh và răng cối nhỏ Răng 1,500,000 VND
Nội nha răng cối số 6 Răng 2,000,000 VND
Nội nha răng cối số 7,8 Răng 2,500,000 VN
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Khám và tư vấn ... Miễn phí
Chụp Xquang quanh răng – quanh chóp ... Miễn phí
Chụp film sọ nghiêng Cephalo Phim 100,000 VND
Chụp film CT Cone Beam 3D 2 Hàm 300,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm 2 Hàm 300,000 VND
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm – vôi nhiều 2 Hàm 400,000 VND
Điều trị viêm nha chu – Phẫu thuật lật vạt Hàm 5,500,000 VND
Nạo túi nha chu Răng 300,000 VND
Lấy vôi răng trẻ em 2 Hàm 250,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Nhổ răng mọc ngầm, dư Răng 5,000,000 VND
Nhổ răng sữa Răng 100,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch ít Răng 1,000,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc lệch nhiều Răng 1,500,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầm Răng 2,000,000 VND
Nhổ răng số 4, 5 mọc ngầm, khó Răng 2,500,000 VND
Nhổ răng mọc lệch Răng 1,500,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Tẩy trắng tại nhà 1 Hàm 1,000,000 VND
Tẩy trắng răng tại phòng bằng hệ thống LumaCool – USA Liệu trình 3,500,000 VND
Tẩy trắng răng cho răng nhiễm tetracycline Liệu trình 4,000,000 VND
Tẩy trắng tại phòng 1 Hàm 2,000,000 VND
Làm máng tẩy riêng 2 Hàm 800,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Trám răng sữa Răng 150,000 VND
Trám sealant phòng ngừa Răng 400,000 VND
Trám composite xoang 1, 5 Răng 400,000 VND
Trám composite xoang 2 Răng 500,000 VND
Trám kẽ Răng 500,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Nền nhựa dẻo Biosoft Hàm 3,500,000 VND
Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức) Hàm 3,500,000 VND
Hàm khung titan Hàm 6,500,000 VND
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 1 - 2 răng) Răng 800,000 VND
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) Răng 700,000 VND
Răng sứ tháo lắp Răng 900,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Gắn hạt xoàn nha khoa Liệu trình 700,000 VND
Gắn hạt xoàn của khách hàng Liệu trình 500,000 VND
Vá hàm khi BN làm ở nơi khác Hàm 500,000 VND
Gắn lại răng sứ trên Implant khi BN làm ở nơi khác Lần 700,000 VND
Gắn lại cầu sứ khi BN làm ở nơi khác Trụ 200,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1 Liệu trình 110,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 Liệu trình 40,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 Liệu trình 45,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 – 1 hàm Liệu trình 18,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 – 1 Hàm Liệu trình 23,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 Liệu trình 55,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2 Liệu trình 60,000,000 VND
DỊCH VỤ ĐƠN VỊ PHÍ TÍNH (VNĐ)
Phục hình sau cùng trên Implant – Sứ titan (12 Răng) 1 hàm 40,000,000 VND
Implant “All on 4” (*) Hàm Liên hệ trực tiếp
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Active, Straumann Active, Nobel, Tekka, Kontact, Dentist, Neo Biocare 1 răng 19,000,000 VND – 34,0000,000 VND (Đã bao gồm trụ Implant, abutment và răng sứ titan trên implant)
Ghép xương bột nhân tạo 1 Răng 5,000,000 VNĐ