DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Thay thun – Chỉnh nha nơi khác2 Hàm200,000 VND
Gắn lại mắc cài bị sút – Chỉnh nha nơi khácRăng200,000 VND
Bộ giữ khoảng chỉnh hình răng...3,000,000 VND
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác)1 Hàm1,000,000 VND
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác)2 Hàm2,000,000 VND
Khí cụ Horseshoe...5,000,000 VND
Nẹp vít khẩu cái...7,000,000 VND
Vít zygoma2 Vít10,000,000 VND
Vít zygoma1 Vít5,000,000 VND
Vít Buckle SelfVít5,000,000 VND
Mặt phẳng nghiêng...5,000,000 VND
Minivit...5,000,000 VND
Khí cụ EF...4,000,000 VND
Twin Block ngược/thuận...5,000,000 VND
Cung lưỡi...4,000,000 VND
Nong rộng hàm cố địnhLiệu trình4,000,000 VND
Nong rộng hàm tháo lắpLiệu trình4,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa sứLiệu trình60,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 2 - 1 hàmLiệu trình40,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 1 - 1 hàmLiệu trình23,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 3Liệu trình65,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa - Cấp độ 2Liệu trình50,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – Cấp độ 1Liệu trình45,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 – 1 hàmLiệu trình45,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 – 1 hàmLiệu trình23,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3Liệu trình65,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2Liệu trình60,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1Liệu trình55,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 – 1 HàmLiệu trình23,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1 – 1 hàmLiệu trình18,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2Liệu trình45,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1Liệu trình40,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – cấp độ 3Liệu trình125,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 2Liệu trình115,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1Liệu trình110,000,000 VND
TrainerMáng4,000,000 VND
Máng duy trì – Làm lại2 Hàm2,000,000 VND
Máng duy trì – Làm lại1 Hàm1,000,000 VND
Máng duy trì – Làm mới1 Hàm1,500,000 VND
Máng duy trì – Làm mới2 Hàm3,000,000 VND
Chỉnh nha tạo khoảngLiệu trình10,000,000 VND
Các bước chuẩn bị trước chỉnh nhaLiệu trình1,000,000 VNĐ
Răng tháo lắp tạo khoảngRăng800,000 VNĐ
Về lại bảng giá