DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Răng sứ hợp kim TitanRăng2,800,000 VND
Răng sứ Zirconia Cercon Răng6,000,000 VND
Răng toàn sứ IPS E.MaxRăng7,500,000 VND
Răng toàn sứ Cercon HTRăng8,000,000 VND
Răng sứ Zirconia DmaxRăng4,000,000 VND
Răng sứ Lava Esthetic (3M - Mỹ)Răng12,000,000 VND
Mặt dán sứ Veneer IPS E.MaxRăng7,500,000 VND
Mặt dán sứ Veneer Lisi (GC- Nhật)Răng10,000,000 VND
Phục hồi dán với CompositeRăng3,000,000 VND
Phục hồi dán với sứ EmaxRăng7,500,000 VND
Phục hồi dán LisiRăng10,000,000 VND
Điều trị viêm lợi trùmRăng2,000,000 VND
Về lại bảng giá