DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Đệm nhựa cứng Hàm2,000,000 VND
Đệm nhựa mềm Hàm4,000,000 VND
Hàm giả tháo lắp nền nhựa - thay nền hàm Hàm2,000,000 VND
Lưới chống gãy Hàm600,000 VND
Móc dẻoMóc1,000,000 VND
Attachment Răng2,000,000 VND
Răng tháo lắp tạo khoảng Răng800,000 VND
Răng sứ tháo lắp Răng900,000 VND
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) Răng700,000 VND
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 1 - 2 răng) Răng800,000 VND
Răng composite Răng800,000 VND
Răng nhựa Việt Nam Răng300,000 VND
Hàm khung liên kết titan mắc cài đôiHàm6,500,000 VND
Hàm khung liên kết titan mắc cài đơnHàm4,500,000 VND
Hàm khung liên kết Cr-CoHàm5,500,000 VND
Hàm khung titanHàm6,500,000 VND
Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức)Hàm3,500,000 VND
Nền nhựa dẻo BiosoftHàm3,500,000 VND
Nền nhựa dẻo Biosoft (Nền bán hàm)Hàm2,500,000 VND
Vá hàm tháo lắp1 Hàm500,000 VND
Vá hàm tháo lắp 2 hàm1,000,000 VND
Keo dán hàm1 tuýp180,000 VND
Về lại bảng giá