DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Tẩy trắng ống tủyRăng800,000 VND
Máng + thuốc chống êLiệu trình2,000,000 VND
Thuốc tẩy trắng (tuýp lớn 3gr)1 Tube450,000 VND
Làm máng tẩy riêng - 1 hàm1 Hàm400,000 VND
Làm máng tẩy riêng2 Hàm800,000 VND
Tẩy trắng tại phòng1 Hàm2,000,000 VND
Tẩy trắng răng cho răng nhiễm tetracyclineLiệu trình4,000,000 VND
Tẩy trắng răng tại phòng bằng hệ thống LumaCool – USALiệu trình3,500,000 VND
Tẩy trắng răng tại nhà Liệu trình2,000,000 VND
Về lại bảng giá