DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Đắp mặt răng, trám răng thẩm mỹRăng700,000 VND
Trám kẽRăng500,000 VND
Trám composite xoang 4Răng600,000 VND
Trám composite xoang 2Răng500,000 VND
Trám composite xoang 1, 5Răng400,000 VND
Trám sealant phòng ngừaRăng400,000 VND
Trám răng sữaRăng150,000 VND