DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Thay thun – Chỉnh nha nơi khác2 Hàm200,000 VND
Gắn lại mắc cài bị sút – Chỉnh nha nơi khácRăng200,000 VND
Bộ giữ khoảng chỉnh hình răng...3,000,000 VND
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác)1 Hàm1,000,000 VND
Tháo mắc cài (BN chỉnh nha tại nơi khác)2 Hàm2,000,000 VND
Khí cụ Horseshoe...5,000,000 VND
Nẹp vít khẩu cái...7,000,000 VND
Vít zygoma – 2 vít2 Vít10,000,000 VND
Vít zygoma – 1 vít1 Vít5,000,000 VND
Vít Buckle SelfVít5,000,000 VND
Mặt phẳng nghiêng...5,000,000 VND
Minivit...5,000,000 VND
Khí cụ EF...4,000,000 VND
Twin Block ngược/thuận...5,000,000 VND
Cung lưỡi...4,000,000 VND
Giai đoạn 1: Khí cụ nong rộngLiệu trình10,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi - 1 hàmLiệu trình30,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi – 2 hàmLiệu trình70,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa sứLiệu trình55,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – cấp độ 1 – 1 hàmLiệu trình22,500,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – cấp độ 2 – 1 hàmLiệu trình35,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – cấp độ 3Liệu trình60,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – cấp độ 2Liệu trình45,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài tự khóa – cấp độ 1Liệu trình40,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 – 1 hàmLiệu trình40,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 – 1 hàmLiệu trình22,500,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3Liệu trình60,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2Liệu trình55,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1Liệu trình50,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2 – 1 HàmLiệu trình22,500,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – cấp độ 1 – 1 hàmLiệu trình17,500,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 2Liệu trình40,000,000 VND
Chỉnh nha mắc cài kim loại – Cấp độ 1Liệu trình35,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – cấp độ 3Liệu trình120,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – invisalign – cấp độ 2Liệu trình110,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – invisalign – cấp độ 1Liệu trình105,000,000 VND
Trainer1 máng4,000,000 VND
Máng duy trì – làm lại – 2 hàm2 Hàm2,000,000 VND
Máng duy trì – làm lại – 1 hàm1 Hàm1,000,000 VND
Máng duy trì – làm mới – 2 hàm2 Hàm3,000,000 VND
Máng duy trì – Làm mới – 1 hàm1 Hàm1,500,000 VND
Chỉnh nha tạo khoảngLiệu trình10,000,000 VND
Răng tháo lắp tạo khoảngRăng800,000 VND
Các bước chuẩn bị trước chỉnh nhaLiệu trình1,000,000 VND
Về lại bảng giá