DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Phục hồi dán (Inlay/Onlay/Overlay/Endo Crown) EmaxRăng7,000,000 VND
Mặt dán sứ Veneer ZirconiaRăng7,000,000 VND
Mặt dán sứ Veneer IPS E.MaxRăng7,500,000 VN
Mão toàn sứ IPS E.MaxRăng7,000,000 VND
Răng toàn sứ (Cercon Zirconia CAD/CAM)Răng6,000,000 VND
Răng toàn sứ - Không CAD/CAM Răng5,200,000 VND
Răng sứ quý kimRăngTùy theo thời giá + 2,000,000 VND
Răng sứ hợp kim TitanRăng2,800,000 VND
Phục hồi dán (Inlay/Onlay/Overlay/Endo Crown) CompositeRăng3,000,000 VND
Mão kim loại fulll Titan/Ni-/CrRăng3,000,000 VND
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chânRăng1,000,000 VND
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chânRăng800,000 VND
Cùi giả sứRăng1,500,000 VND
Cùi giả kim loạiRăng800,000 VND
Tháo chốtRăng200,000 VND
Tháo cắt cầu, mãoRăng150,000 VND
Mài chỉnh hình dạng răngRăng200,000 VND
Răng sứ tạmRăng1,500,000 VND
Răng tạm cánh dán sứRăng2,000,000 VND
Răng tạm cánh dán nhựaRăng600,000 VND
Răng tạm tháo lắpRăng300,000 VND