DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chânRăng1,000,000 VND
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chânRăng800,000 VND
Tháo chốtRăng200,000 VND
Chốt kim loại + trám kết thúcRăng500,000 VND
Nội nha lại – răng cối số 7,8Răng4,000,000 VND
Nội nha lại – răng cối số 6Răng3,500,000 VND
Nội nha lại – răng trướcRăng2,000,000 VND
Nội nha răng cối (răng 6,7,8)Răng3,000,000 VND
Nội nha răng cửa, răng nanh và răng cối nhỏRăng1,500,000 VND
Nội nha răng sữa Răng1,000,000 - 1,500,000 VND
Về lại bảng giá