DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chânRăng1,000,000 VND
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chânRăng800,000 VND
Tháo chốtRăng200,000 VND
Chốt kim loại + trám kết thúcRăng500,000 VND
Nội nha lại – răng cối số 7,8Răng3,000,000 VND
Nội nha lại – răng cối số 6Răng2,500,000 VND
Nội nha lại – răng trướcRăng2,000,000 VND
Nội nha răng cối số 7,8Răng2,500,000 VN
Nội nha răng cối số 6Răng2,000,000 VND
Nội nha răng cửa, răng nanh và răng cối nhỏRăng1,500,000 VND
Nội nha trẻ em – răng trongRăng750,000 VND
Nội nha trẻ em – răng trướcRăng550,000 VND