DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Điều chỉnh nướu + mài chỉnh xương hàmRăng2,000,000 VND
Điều chỉnh khoảng sinh học (Từ 4 răng trở lên)Răng1,800,000 VND
Điều chỉnh khoảng sinh học (Từ 1-3 răng)Răng2,500,000 VND
Ghép nướuRăng2,500,000 VND
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 4 răng trở lênRăng1,800,000 VND
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 1-3 răngRăng2,500,000 VND
Về lại bảng giá