DỊCH VỤĐƠN VỊPHÍ TÍNH (VNĐ)
Chích botox – 6 tháng chích nhắc lại 1 lầnLiệu trình5,000,000 VND
Phẫu thuật cắt thắng lưỡiLiệu trình2,000,000 VND
Phẫu thuật cắt thắng môiLiệu trình2,000,000 VND
Phẫu thuật đáy hành langLiệu trình20,000,000 VND
Thiết kế nụ cười thẩm mỹLiệu trình1,000,000 VND